บุคลากรกองการศึกษาฯ อบต.สามเรือน

นางสมนึก บุญญาหาร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร. 032-234738

 

นางสาวอารีย์ มณีอ่อน

ครู

032-234738 ต่อ 141

 

alt

นักวิชาการศึกษา

(ว่าง)

alt

ผู้ดูแลเด็ก

(ว่าง)

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

QR Code
อบต.สามเรือน

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 032-234738