สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน

 

alt

นายสมบัติ สกุลพงษ์

ประธานสภา อบต.สามเรือน

โทร. 085-2966266


 
 

alt

นายสำเริง ชื่นชมวรรณ์

รองประธานสภา

อบต.สามเรือน

โทร. 080-0785025
 

alt

นายสมัย มีศรี

สมาชิกสภาฯ หมู่ 1

โทร. 089-9133031

 

นายสามารถ น่วมด้วง

สมาชิกสภาฯ หมู่ 4

โทร. 096-2720180

 

‚

นายสมปอง มากมาย

สมาชิกสภาฯ หมู่ 6

โทร. 080-6099255

 

นายรัชช์สุกันต์ เนียมรักษา

สมาชิกสภาฯ หมู่ 7

โทร. 083-5955989

 

 


 

นางสาวทัศนีย์ เนียมรักษา

เลขานุการสภา

อบต.สามเรือน

โทร. 065-6965944

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.สามเรือน

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 032-234738