หัวหน้าส่วนราชการ อบต.สามเรือน

       
 

นางสมนึก บุญญาหาร

รองปลัด อบต.สามเรือน

รักษาราชการแทน

ปลัด อบต.สามเรือน

032-234738 ต่อ 111

สายด่วน 089-9144460

นางสมนึก บุญญาหาร

รองปลัด อบต.สามเรือน

032-234738 ต่อ 111

สายด่วน 089-9144460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

 

 

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(ว่าง)

 

alt

นางยุวดี วาจะเสน

ผู้อำนวยการกองคลัง

032-234738 ต่อ 121

สายด่วน 086-6619924

alt

นายภูไท ช่อเหมือน

ผู้อำนวยการกองช่าง

032-234738 ต่อ 130

สายด่วน 092-5505735

 

 

alt

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม

(ว่าง)

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.สามเรือน

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 032-234738