สภาพทั่วไป อบต.สามเรือน

ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งในจำนวน 18 แห่ง ในเขตอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจากอำเภอเมืองราชบุรีประมาณ 9 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลต่าง ๆ ดังนี้


alt ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
alt ทิศใต้ ติดกับ ตำบลพิกุลทอง และ ตำบลหลักเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
alt ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
alt ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ำแม่กลอง กับ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
altaltaltaltaltalt

เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน มีเนื้อที่ประมาณ 17 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,140 ไร่ มีจำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้ง 7 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 4,774 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 272 คน/ตารางกิโลเมตร


altaltaltaltaltalt

ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองสายเล็ก ๆ จำนวนมาก ทำให้มีน้ำตลอดปี พื้นที่จึงเหมาะกับการเพาะปลูกหรือประกอบอาชีพเกษตรกรรม


altaltaltaltaltalt

เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ดังนี้

ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน ชื่อผู้นำ
alt หมู่ 1 บ้านดง 481 498 979 268 นางนันทิยา แย้มขยาย
alt หมู่ 2 บ้านในคู 369 406 775 237 นายอำนาจ โกมินทร์
alt หมู่ 3 บ้านจุกมะพร้าว 310 323 633 234 นางสาวบงกชรัตน์ ศรีวรานนท์
alt หมู่ 4 บ้านโคกคราม 239 260 499 167 นายสนชัย ชูประเสริฐชัย
alt หมู่ 5 บ้านญวนเหนือ 247 287 534 206 นายเจริญ รุ่งเรือง
alt หมู่ 6 บ้านสามเรือน 312 323 635 152 นายสมมาตร ดีเหลือ
alt หมู่ 7 บ้านณวนใต้ 322 374 696 249 กำนันวีรเดช เนียมรักษา


ข้อมูลจำนวนประชากรและครัวเรือน ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 

alt
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.สามเรือน

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 032-234738