สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.สามเรือน

อาชีพ
     ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนมีอาชีพ ดังนี้
       อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ปลูกข้าว ไร่มะขามเทศ ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง เลี้ยงปลา
       อาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้แก่ จักสานไม้ไผ่ เย็บตุ๊กตาผ้า
       อาชีพค้าขาย ได้แก่ ขายของชำ
       อาชีพรับจ้าง ได้แก่ รับจ้างทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และรับจ้างทั่วไป
       อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
       ปั้มน้ำมัน 1  แห่ง
       ปั้มแก๊ส 1  แห่ง
       โรงงานอุตสาหกรรม 1  แห่ง
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.สามเรือน

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 032-234738