สภาพทางสังคม อบต.สามเรือน

การศึกษา
    โรงเรียนประถมศึกษา 1  แห่ง  (โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม ม.2)
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1  แห่ง  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามเรือน ม.4)
    ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 1  แห่ง  (ม.2)

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     มีวัด  2  แห่ง คือ
       วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม  นิกายมหายาน (ม.2)
       วัดเกาะเจริญธรรม  นิกายมหายาน (ม.6)

สาธารณสุข
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/หมู่บ้าน   2  แห่ง คือ
        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามเรือน หมู่ที่ 2
        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านญวน หมู่ที่ 5

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       ป้อมตำรวจประจำตำบล 1 แห่ง (หมู่ 3)

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.สามเรือน

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 032-234738