การบริการพื้นฐาน อบต.สามเรือน

การคมนาคม
     องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญคือ
       ถนนเพชรเกษม กม.ที่ 92+200 - 96+700
       ถนนสายโคกอ้อย-สามเรือน-ดอนทราย
       ถนนสายสามเรือน-พิกุลทอง-บางป่า

การโทรคมนาคม
       โทรศัพท์สาธารณะ    จำนวน  5  แห่ง
       อินเตอร์เน็ตตำบล     จำนวน  1  แห่ง

การไฟฟ้า
       มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน และทุกครัวเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
       คลองสามเรือน-บางป่า
       คลองขุด

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
       คลองส่งน้ำชลประทาน    1  แห่ง  หมูที่ ุ6
       ประปาหมู่บ้าน                7  แห่ง

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.สามเรือน

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 032-234738