ข้อมูลอื่น ๆ อบต.สามเรือน

มวลชนจัดตั้งขึ้น
       กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา 1  กลุ่ม สมาชิก  180  คน
       กลุ่มเยาวชน 1  กลุ่ม สมาชิก    50  คน
       กลุ่มอาสาสมัครรักษาความสงบ (อปพร.) 1  กลุ่ม สมาชิก    50  คน
       กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 2  กลุ่ม สมาชิก    56  คน
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.สามเรือน

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 032-234738