แผนพัฒนาสามปี อบต.สามเรือน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2567 งานนโยบายและแผน 41
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานนโยบายและแผน 40
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 งานนโยบายและแผน 30
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 งานนโยบายและแผน 109
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานนโยบายและแผน 105
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 งานนโยบายและแผน 123
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 งานนโยบายและแผน 183
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 งานนโยบายและแผน 150
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 งานนโยบายและแผน 202
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 งานนโยบายและแผน 169
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 งานนโยบายและแผน 172
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 งานนโยบายและแผน 200
13 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 งานนโยบายและแผน 189
14 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 2565 งานนโยบายและแผน 200
15 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) งานนโยบายและแผน 243
16 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 7 งานนโยบายและแผน 165
17 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 งานนโยบายและแผน 263
18 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 5 งานนโยบายและแผน 244
19 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ อบต.สามเรือน งานนโยบายและแผน 267
20 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 4 งานนโยบายและแผน 277
21 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 3 งานนโยบายและแผน 234
22 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 3 งานนโยบายและแผน 306
23 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 2 งานนโยบายและแผน 225
24 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 2 งานนโยบายและแผน 221
25 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 งานนโยบายและแผน 211
26 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 งานนโยบายและแผน 185
27 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) งานนโยบายและแผน 362
28 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาฯ งานนโยบายและแผน 462
29 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี งานนโยบายและแผน 587

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.สามเรือน

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 032-234738