แผนพัฒนาสามปี อบต.สามเรือน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 งานนโยบายและแผน 36
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานนโยบายและแผน 43
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 งานนโยบายและแผน 62
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 งานนโยบายและแผน 115
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 งานนโยบายและแผน 88
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 งานนโยบายและแผน 133
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 งานนโยบายและแผน 99
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 งานนโยบายและแผน 94
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 งานนโยบายและแผน 116
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 งานนโยบายและแผน 127
11 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 2565 งานนโยบายและแผน 131
12 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) งานนโยบายและแผน 156
13 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 7 งานนโยบายและแผน 104
14 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 งานนโยบายและแผน 187
15 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 5 งานนโยบายและแผน 178
16 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ อบต.สามเรือน งานนโยบายและแผน 208
17 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 4 งานนโยบายและแผน 208
18 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 3 งานนโยบายและแผน 176
19 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 3 งานนโยบายและแผน 229
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 2 งานนโยบายและแผน 171
21 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 2 งานนโยบายและแผน 165
22 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 งานนโยบายและแผน 144
23 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 งานนโยบายและแผน 134
24 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) งานนโยบายและแผน 300
25 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาฯ งานนโยบายและแผน 398
26 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี งานนโยบายและแผน 508

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.สามเรือน

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 032-234738