แผนพัฒนาสามปี อบต.สามเรือน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 งานนโยบายและแผน 15
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 งานนโยบายและแผน 63
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 งานนโยบายและแผน 53
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 งานนโยบายและแผน 63
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 งานนโยบายและแผน 51
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 งานนโยบายและแผน 54
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 งานนโยบายและแผน 60
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 งานนโยบายและแผน 88
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 2565 งานนโยบายและแผน 92
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) งานนโยบายและแผน 109
11 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 7 งานนโยบายและแผน 66
12 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 งานนโยบายและแผน 127
13 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 5 งานนโยบายและแผน 136
14 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ อบต.สามเรือน งานนโยบายและแผน 154
15 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 4 งานนโยบายและแผน 143
16 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 3 งานนโยบายและแผน 136
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 3 งานนโยบายและแผน 159
18 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 2 งานนโยบายและแผน 136
19 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 2 งานนโยบายและแผน 130
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 งานนโยบายและแผน 109
21 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 งานนโยบายและแผน 98
22 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) งานนโยบายและแผน 259
23 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาฯ งานนโยบายและแผน 363
24 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี งานนโยบายและแผน 463

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

QR Code
อบต.สามเรือน

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 032-234738