ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อบต.สามเรือน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) งานนโยบายและแผน 74
2 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 งานนโยบายและแผน 75
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.สามเรือน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานนโยบายและแผน 76
4 รายงานผลโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบต.สามเรือน 116
5 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย อบต.สามเรือน 80
6 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) งานนโยบายและแผน 121
7 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 งานนโยบายและแผน 258
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนใช้จ่ายงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) สำนักปลัด 87
9 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 อบต.สามเรือน 87
10 รายงานการควบคุมภายในฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานนโยบายและแผน 138
11 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ งานนโยบายและแผน 1450
12 ประกาศ มอบอำนาจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน งานนโยบายและแผน 112
13 ข้อบัญญัติ อบต.สามเรือน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2563 สำนักปลัด 98
14 รายงานการติดตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนแรก งานนโยบายและแผน 190
15 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.สามเรือน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานนโยบายและแผน 150
16 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานนโยบายและแผน 163
17 รายงานการกำกับติดตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน งานนโยบายและแผน 273
18 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานนโยบายและแผน 179
19 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานนโยบายและแผน 366
20 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานนโยบายและแผน 324
21 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานนโยบายและแผน 256

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

QR Code
อบต.สามเรือน

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 032-234738