ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อบต.สามเรือน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 งานนโยบายและแผน 38
2 การติดตามและประเมินผลแพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานนโยบายและแผน 43
3 รายงานผลการปฏิบัติงานตานโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต.สามเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานนโยบายและแผน 87
4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) งานนโยบายและแผน 132
5 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 งานนโยบายและแผน 121
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.สามเรือน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานนโยบายและแผน 139
7 รายงานผลโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบต.สามเรือน 165
8 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย อบต.สามเรือน 124
9 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) งานนโยบายและแผน 191
10 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 งานนโยบายและแผน 308
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนใช้จ่ายงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) สำนักปลัด 138
12 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 อบต.สามเรือน 134
13 รายงานการควบคุมภายในฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานนโยบายและแผน 210
14 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ งานนโยบายและแผน 1827
15 ประกาศ มอบอำนาจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน งานนโยบายและแผน 164
16 ข้อบัญญัติ อบต.สามเรือน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2563 สำนักปลัด 149
17 รายงานการติดตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนแรก งานนโยบายและแผน 245
18 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.สามเรือน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานนโยบายและแผน 212
19 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานนโยบายและแผน 226
20 รายงานการกำกับติดตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน งานนโยบายและแผน 322
21 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานนโยบายและแผน 258
22 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานนโยบายและแผน 418
23 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานนโยบายและแผน 391
24 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานนโยบายและแผน 312

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.สามเรือน

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 032-234738