งานกิจการสภา อบต.สามเรือน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตบลสามเรือน อบต.สามเรือน -
2 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 อบต.สามเรือน -
3 ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 อบต.สามเรือน 23
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 อบต.สามเรือน 36
5 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำ พ.ส. 2566 อบต.สามเรือน 32
6 ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 2 อบต.สามเรือน 31
7 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 อบต.สามเรือน 33
8 ประกาศ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 อบต.สามเรือน 28
9 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 อบต.สามเรือน 56
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 อบต.สามเรือน 52
11 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 อบต.สามเรือน 49
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 อบต.สามเรือน 83
13 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 อบต.สามเรือน 62
14 ประกาศขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 อบต.สามเรือน 43
15 ประกาศฯ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน สมัญสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 อบต.สามเรือน 48
16 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 อบต.สามเรือน 51
17 ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 (ขยายเวลา) ประจำปี พ.ศ. 2565 อบต.สามเรือน 49
18 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 อบต.สามเรือน 48
19 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 อบต.สามเรือน 48
20 ประกาศ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 อบต.สามเรือน 53
21 ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 (ขยายเวลา) ประจำปี พ.ศ. 2565 อบต.สามเรือน 64
22 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 (ขยายเวลา) ประจำปี พ.ศ. 2565 อบต.สามเรือน 59
23 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์ฏารบริหารส่วนตำบลสามเรือน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 อบต.สามเรือน 44
24 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 (ขยายเวลา) ประจำปี พ.ศ. 2565 อบต.สามเรือน 47
25 ประกาศ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 (ขยายเวลา) ประจำปี พ.ศ. 2565 อบต.สามเรือน 68
26 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (ขยายเวลา) ประจำปี 2565 อบต.สามเรือน 48
27 ประกาศ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ขยายเวลา) ครั้งที่ 2 อบต.สามเรือน 50
28 ประกาศ ขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 และเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ขยายเวลา) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 อบต.สามเรือน 57
29 ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 อบต.สามเรือน 57
30 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 อบต.สามเรือน 51

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

QR Code
อบต.สามเรือน

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 032-234738