รายงานสถานะทางการเงิน อบต.สามเรือน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1- 4 กองคลัง 69
2 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 กองคลัง 75
3 ประกาศ เรื่อง สำเนารายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 กองคลัง 126
4 ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง 118
5 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2563 กองคลัง 132
6 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง 221
7 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองคลัง 214
8 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2562 อบต.สามเรือน 317
9 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 อบต.สามเรือน 162

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

QR Code
อบต.สามเรือน

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 032-234738