ประมวลภาพกิจกรรม อบต.สามเรือน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด อบต.สามเรือน 25
2 การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.สามเรือน 46
3 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 49
4 ร่วมสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ 2566 อบต.สามเรือน 72
5 เปิดศูนย์บริการประชาชนป้องกันและลดอุบุติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 งานนโยบายและแผน 60
6 กิจกรรมรวมพลังแสดงเจตจำนงสุจริต และนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ งานนโยบายและแผน 94
7 กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) งานนโยบายและแผน 86
8 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่นวตำบลสามเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานนโยบายและแผน 85
9 วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. อบต.สามเรือน 103
10 วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก อบต.สามเรือน 115
11 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำลสามเรือน งานนโยบายและแผน 84
12 กิจกรรมโค้งสุดท้าย อบต. "ร่วมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564" งานนโยบายและแผน 401
13 รับสมัครเลือกตั้งนากยกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน 11-15 ตุลาคม 2564 งานนโยบายและแผน 137
14 กิจกรรมให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับคะแนนความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency assessment: ITA) งานนโยบายและแผน 372
15 โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัด 1654
16 นางอบ เนียมรักษา นายก อบต.สามเรือน รับมอบเกียรติบัตรผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี งานนโยบายและแผน 553
17 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน งานนโยบายและแผน 257
18 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 อบต.สามเรือน 192
19 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน วันที่ 29 ตุลาคม 2563 งานนโยบายและแผน 190
20 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน วันที่ 20 ตุลาคม 2563 งานนโยบายและแผน 162
21 กิจกรรม รณรงค์และให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ อบต.สามเรือน 159
22 โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 อบต.สามเรือน 663
23 โรคไม่ติดเชิงรุก อบต.สามเรือน 134
24 ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค อบต.สามเรือน 227
25 ผู้สูงอายุ อบต.สามเรือน 133
26 ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก อบต.สามเรือน 158
27 ตรวจคัดกรองสุขภาพ อบต.สามเรือน 188
28 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.สามเรือน 148
29 พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา อบต.สามเรือน 430
30 โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักปลัด 3638

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

QR Code
อบต.สามเรือน

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 032-234738