ประมวลภาพกิจกรรม อบต.สามเรือน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานนโยบายและแผน 12
2 โครงการส่งเสริมเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานนโยบายและแผน 14
3 ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 4 ตาม "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อบต.สามเรือน 15
4 ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 3 ตาม "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานนโยบายและแผน 16
5 ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 2 ตาม "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อบต.สามเรือน 31
6 ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 1 ตาม "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานนโยบายและแผน 31
7 กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ต้อนรับนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ "ราชบุรีเกมส์" งานนโยบายและแผน 27
8 พิธีถวายราชสักการะ กล่าวราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 อบต.สามเรือน 23
9 ภาพการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 อบต.สามเรือน 50
10 กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด อบต.สามเรือน 87
11 การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.สามเรือน 81
12 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 83
13 ร่วมสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ 2566 อบต.สามเรือน 113
14 เปิดศูนย์บริการประชาชนป้องกันและลดอุบุติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 งานนโยบายและแผน 101
15 กิจกรรมรวมพลังแสดงเจตจำนงสุจริต และนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ งานนโยบายและแผน 152
16 กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) งานนโยบายและแผน 123
17 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่นวตำบลสามเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานนโยบายและแผน 139
18 วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. อบต.สามเรือน 143
19 วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก อบต.สามเรือน 155
20 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำลสามเรือน งานนโยบายและแผน 120
21 กิจกรรมโค้งสุดท้าย อบต. "ร่วมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564" งานนโยบายและแผน 468
22 รับสมัครเลือกตั้งนากยกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน 11-15 ตุลาคม 2564 งานนโยบายและแผน 185
23 กิจกรรมให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับคะแนนความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency assessment: ITA) งานนโยบายและแผน 439
24 โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัด 1887
25 นางอบ เนียมรักษา นายก อบต.สามเรือน รับมอบเกียรติบัตรผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี งานนโยบายและแผน 602
26 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน งานนโยบายและแผน 297
27 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 อบต.สามเรือน 240
28 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน วันที่ 29 ตุลาคม 2563 งานนโยบายและแผน 235
29 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน วันที่ 20 ตุลาคม 2563 งานนโยบายและแผน 203
30 กิจกรรม รณรงค์และให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ อบต.สามเรือน 196

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.สามเรือน

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 032-234738