ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สามเรือน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร อบต.สามเรือน 18
2 ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งป้ายสาธารณะ อบต.สามเรือน 38
3 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.สามเรือน 42
4 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.สามเรือน 32
5 ขอความร่วมมืองดการเผาป่า เผาขยะมูลฝอย เผากิ่งไม้และเผาเศษวัชพืชต่างฯ อบต.สามเรือน 49
6 ตารางการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อบต.สามเรือน 52
7 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร อบต.สามเรือน 72
8 ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารฯ สำนักปลัด 73
9 กำหนดการรับลงทะเบียนสุนัขและแมว โรคพิษสุนัขบ้า อบต.สามเรือน 92
10 วันที่ 25 ม.ค. 67 อบต.สามเรือน ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ขออนุญาตขุดเจาะซ่อมแซมบ่อบาดาล(เดิม) หมู่ที่ 1 สำนักปลัด 71
11 วันที่ 26 ม.ค. 2567 กีฬาสีโรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม การศึกษา 84
12 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)เกินมาตรฐาน สำนักปลัด 74
13 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สายพันธุ์ JN.1 สำนักปลัด 63
14 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานนโยบายและแผน 139
15 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 อบต.สามเรือน 93
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.สามเรือน 155
17 ยกเลิกประกาศการรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ อบต.สามเรือน 81
18 มาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ อบต.สามเรือน 112
19 ยกเลิกประกาศการรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร อบต.สามเรือน 102
20 การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด อบต.สามเรือน 136
21 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) งานนโยบายและแผน 186
22 ประกาศ เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อบต.สามเรือน 185
23 ขอจัดส่งรายชื่อสถานประกอบการตลาด ตลาดชุมชน และตลาดนัด อบต.สามเรือน 170
24 ประกาศ อบต.สามเรือนได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ประจำตำบลสามเรือน อบต.สามเรือน 181
25 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) อบต.สามเรือน 178
26 นโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy ) อบต.สามเรือน 380
27 ติดต่ออบต. ผู้ดูแลเว็บไซต์ 444
28 ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน งานนโยบายและแผน 252
29 ขอความร่วมมือท่าน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริหารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานนโยบายและแผน 238
30 ข่าวสารสำหรับวัยรุ่น เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ให้แก่เด็กและเยาวชน งานนโยบายและแผน 185

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.สามเรือน

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 032-234738