กิจกรรมการป้องกันการทุจริต

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานนโยบายและแผน 52
2 แผ่นพับ การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจริยธรรมของพนักงาน อบต.สามเรือน 61
3 กิจกรรม การจัดงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) งานนโยบายและแผน 383
4 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 งานนโยบายและแผน 207
5 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ช่วงที่ 1) อบต.สามเรือน 198
6 หนังสือขอความร่วมมือ ให้พิจารณาหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดประชุม อบรม และการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) งานนโยบายและแผน 169
7 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน สำนักปลัด 240
8 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อบต.สามเรือน 400

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

QR Code
อบต.สามเรือน

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 032-234738