กิจกรรมการป้องกันการทุจริต

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy งานนโยบายและแผน 45
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานนโยบายและแผน 112
3 แผ่นพับ การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจริยธรรมของพนักงาน อบต.สามเรือน 116
4 กิจกรรม การจัดงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) งานนโยบายและแผน 468
5 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 งานนโยบายและแผน 292
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ช่วงที่ 1) อบต.สามเรือน 285
7 หนังสือขอความร่วมมือ ให้พิจารณาหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดประชุม อบรม และการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) งานนโยบายและแผน 229
8 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน สำนักปลัด 334
9 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อบต.สามเรือน 456

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.สามเรือน

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 032-234738