การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ (e-Plan NACC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (12เดือน) งานนโยบายและแผน 29
2 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานนโยบายและแผน 38
3 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน อบต.สามเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานนโยบายและแผน 93
4 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานนโยบายและแผน 98
5 รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน งานนโยบายและแผน 73
6 รายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตและนโยบาย No Gift Policy งานนโยบายและแผน 68
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) งานนโยบายและแผน 77
8 รายงานการประเมินความเสี่ยง-รายงานการประเมินการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 งานนโยบายและแผน 114
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 2564 สำนักปลัด 88
10 รายงาน ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานนโยบายและแผน 179

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

QR Code
อบต.สามเรือน

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 032-234738