ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566

อบต.สามเรือน

ร่วมสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566

 

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

เปิดศูนย์บริการประชาชนป้องกันและลดอุบุติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ร่วมเปิดศูนย์บริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

 

 

ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งฝ้าเพดานอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งฝ้าเพดานอาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่  5 (e-bidding)

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

คุณพอใจ อบต.สามเรือน ด้านใด

QR Code
อบต.สามเรือน

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 032-234738