ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน

รายงานผลการปฏิบัติงานตานโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต.สามเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อบต.สามเรือน

แนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อบต.สามเรือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ (e-Plan NACC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (12เดือน)

อบต.สามเรือน

รายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อบต.สามเรือน

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseคุณพอใจ อบต.สามเรือน ด้านใด

QR Code
อบต.สามเรือน

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 032-234738