ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารออกกำลังกาย หมู่ที่ 3 (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารออกกำลังกาย หมู่ที่  3 (e-bidding)

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน อบต.สามเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน อบต.สามเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.สามเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.สามเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน

รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

คุณพอใจ อบต.สามเรือน ด้านใด

QR Code
อบต.สามเรือน

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 032-234738