ตารางการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน จัดการประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

จากการปฏบัติหน้าที่ ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

          วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ได้มีการประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2567 ให้แก่ รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ทุกคน ในสังกัด เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึก สร้างวัฒธนธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทุกวาระ เทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อบต.สามเรือน

 

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านสามเรือน ซอย 1 หมู่ที่ 6

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านสามเรือน ซอย 1 หมู่ที่ 6

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านสามเรือน ซอย 1 หมู่ที่ 6

ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านสามเรือน ซอย 1 หมู่ที่ 6

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseคุณพอใจ อบต.สามเรือน ด้านใด

QR Code
อบต.สามเรือน

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 032-234738